Fizjomed

NZOZ Fizjomed to placówka fizjoterapeutyczna, która oferuje usługi w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji.

Profesjonalna kadra fizjoterapeutów to nasz nasza największa zaleta. Fizjoterapeuci, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach są gwarantem najwyższej jakości świadczenia usług. Ciągłe pogłębianie naszej wiedzy i zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwala na zapewnienie fizjoterapii na najwyższym poziomie zgodnie z najnowszymi światowymi standardami, a nam cieszyć się z satysfakcji naszych pacjentów.

Głównymi obszarami naszej działalności jest fizjoterapia ortopedyczna oraz sportowa.

Zespół terapeutyczny:

 • Małgorzata Malczewska-Grzelka – magister fizjoterapii, specjalista rehabilitacji ruchowej
 • lek. med. Stefan Łobodziński – specjalista rehabilitacji medycznej
 • Agnieszka Rogieńska – magister fizjoterapii
 • Magdalena Ciska – magister fizjoterapii
 • Krystyna Pietrzak – magister fizjoterapii
 • Ewa Fijałkowska – fizjoterapeuta

Zajmujemy się:

 • Rehabilitacją ortopedyczną
 • Rehabilitacją neurologiczną
 • Przygotowaniem pacjenta do zabiegu operacyjnego w zakresie ortopedii
 • Rehabilitacją pozabiegową, na wszystkich jej etapach, uwzględniając wczesne uruchomienie pacjenta
 • Rehabilitacją zmian przeciążeniowych narządu ruchu
 • Leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa oraz stawów kończyn
 • Korekcją skoliozy i wad postawy u dzieci
 • Treningiem zdrowotnym
 • Profilaktyką schorzeń narządu ruchu i urazów oraz edukacją prozdrowotną

Najwyższy standard oferowanych usług zapewniamy poprzez:

 • Dokładną diagnostykę, która jest niezbędna do zaplanowania dalszego procesu terapeutycznego, specyficzna dla fizjoterapii i odmienna od diagnostyki lekarskiej
 • Fizjoterapię dostosowaną indywidualnie do stanu i potrzeb pacjenta, żeby jak najefektywniej osiągnąć założony cel terapii
 • Zastosowanie przez fizjoterapeutów kompleksu metod terapeutycznych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej
 • Ścisłą współpracę z lekarzami, co gwarantuje kompleksowość i płynność leczenia
 • Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, który umożliwia między innymi dokładną diagnostykę oraz obiektywną ocenę postępów rehabilitacji
 • Przyjazną, a zarazem mobilizującą do działania atmosferę, tworzoną przez wszystkich pracowników ośrodka.